Arhivi

Websajt

arhivns.rs

ИАГНС Историјски Архив Града Новог Сада

http://arhivns.rs

Историјски архив у Новом Саду има статус међуопштинског архива и установе културе од националног значаја (решењем Владе Републике Србије број 022-3566/2013 од 30. априла 2013. године) и своју делатнос...